RETOURVOORWAARDEN

Bedenktijd en ontbindingsrecht
U heeft 14 dagen bedenktijd. De bedenktijd gaat in op de dag dat de bestelling wordt geleverd. Deze periode geeft de koper de mogelijkheid om het produkt te bekijken en te bepalen of de koper het produkt wil behouden of retourneren.
Binnen de bedenktijd heeft de koper het recht om, zonder opgaaf van reden, de koop te ontbinden.
Dit ontbindingsrecht geldt uitsluitend wanneer het produkt hooguit is gebruikt om te kunnen beslissen of de koper het produkt wil behouden. Het recht op ontbinding geldt niet wanneer de koper handelt in beroep of bedrijf, of als de koop zaken betreft zoals bedoeld in artikel 7:46d lid 4 BW.

Niet-toegestane handelingen.
Er mogen geen handelingen worden verricht waardoor waardevermindering aan het produkt ontstaat of waardoor het produkt door mijn-e-fiets.nl niet meer als nieuw kan worden aangeboden.
Welke handelingen niet zijn toegestaan, is te vinden in de bij het produkt geleverde beschrijving, de handleiding of op de website www.vanfietsnaar-e-bike.nl. Zo mogen bijvoorbeeld verzegelingen, onderdelen of serienummers niet worden verwijderd.

Schadevergoeding door de koper
Indien de koper binnen de bedenktijd de produkten niet of niet compleet terugzendt of ze in beschadigde of anderszins verslechterde toestand terugzendt, moet de koper de schade vergoeden die daardoor is ontstaan. Dit geldt ook als de schade is ontstaan tijdens gebruik in naleving van de voorschriften mijn-e-fiets.nl.
De koper kan de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het produkt na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om beschadiging te voorkomen. Bij beschadiging of tenietgaan van een produkt, heeft mijn-e-fiets.nl het recht op schadevergoeding, tenzij de schade een aantoonbaar direct gevolg is van normaal gebruik. Normaal gebruik heeft uitsluitend het doel het produkt uit te proberen. Ook moeten hierbij de voorschriften zijn opgevolgd die behoren bij het produkt of de retourzending.

Annulering
Wilt u een nog niet ontvangen bestelling annuleren? Dan verzoeken wij u dit via e-mail, met vermelding van het bestelnummer, door te geven via info@mijn-e-fiets.nl. Mocht u ons telefonisch willen spreken dan kunt u ons bellen op 026-2022172.
Een eventuele, door mijn-e-fiets.nl ontvangen vooruitbetaling wordt meestal binnen enkele werkdagen (en uiterlijk binnen 14 dagen) teruggestort op uw bankrekening. De eventuele transactie kosten zoals credit card transactiekosten of PayPal transactiekosten moeten wij helaas wel in mindering brengen.

Retourneren binnen de bedenktijd
Wilt u een produkt binnen de bedenktijd retourneren? Dan verzoeken wij u via e-mail aan info@mijn-e-fiets.nl uw retournering aan ons door te geven met vermelding van het bestelnummer. De retournering is dan gekoppeld aan uw factuur en gegevens zodat we u vele malen sneller van dienst kunnen zijn. De kosten van voor het terugsturen zijn voor rekening van de koper. Mocht u ons telefonisch willen spreken dan kunt u ons bellen op 026-2022172.